UITGELICHT

Er is en wordt veel onderzocht en geschreven over het onderwerp ‘samen beslissen’. Lees de berichten, deel ze en hopelijk dragen ze bij aan een beter gesprek en een betere kwaliteit van zorg. Heeft u interessant nieuws op het gebied van ‘samen beslissen’? Laat het ons weten.

Inspiratie voor samenbeslissers

Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen!

U kunt zich hier aanmelden.

Overzicht

Lees- en kijktips

Er wordt veel gepubliceerd over samen beslissen. In elke editie van deze nieuwsbrief zetten we de tips van geïnterviewden en ... lees meer >>

Dikke voldoende voor ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’

Eind 2016 startte de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ met als doel zorgverleners en patiënten te helpen ... lees meer >>

Ciro investeert in voorbereidingsgesprek

Het gespecialiseerde behandelcentrum Ciro in Horn start in januari met een nieuwe werkwijze. Hieraan is een intensieve voorbereiding vooraf gegaan, ... lees meer >>

Dialoogmodel voor GGZ-patiënten in Zuyderland Ziekenhuis

Het Zuyderland Ziekenhuis werkt sinds najaar 2017 bij volwassen GGZ-patiënten met meervoudige problematiek met het Dialoogmodel. Een methodiek die is ... lees meer >>

Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen van start in Erasmus MC

In het Erasmus MC is een aparte polikliniek ingericht voor patiënten die twijfelen welke behandeling of ingreep het beste past ... lees meer >>

‘Zie iedere patiënt als je eerste’

Als ambassadeur van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ en als patiënt weet Bart Chabot als geen ... lees meer >>

Time-out-gesprek geeft mensen met borstkanker lucht

Borstkankervereniging Nederland (BVN) dacht vanuit het patiëntenperspectief met zes ziekenhuizen in de regio Utrecht mee over betere toepassing van samen ... lees meer >>

‘Als je vraagt naar het leven van patiënten, kun je echt samen beslissen’

Neuroloog Leo Visser (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) schreef het boek ‘Menselijkheid in de zorg’ over de dialoog tussen arts en patiënt. Het ... lees meer >>

3 goede vragen helpen kinderen om te sparren met hun dokter

De 3 goede vragen voor kinderen zijn niet uit de lucht komen vallen, ze zijn er al voor volwassenen. Kinderen, ... lees meer >>

‘Je kunt ook zonder die steun beginnen’

Paul Brand, kinderarts Isala kliniek Zwolle, reageert op de stelling ‘Zonder steun bestuur ziekenhuis wordt samen beslissen geen succes’. ‘Het ... lees meer >>

‘Initiatief ligt bij professionals’

Jannie Oskam, ervaringsdeskundige, reageert op de stelling ‘Zonder steun bestuur ziekenhuis wordt samen beslissen geen succes’. ‘Samen beslissen is belangrijk ... lees meer >>

‘Zonder verankering in de visie komt het niet van de grond’

Gita Gallé, voorzitter raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis, reageert op de stelling ‘Zonder steun bestuur ziekenhuis wordt samen ... lees meer >>

Nederland behoort tot internationale koplopers

Begin juli kwamen onderzoekers en samenbeslissers uit 28 landen bij elkaar op het internationale Shared Decision Making-congres in Lyon. Tijdens ... lees meer >>

Lees- en kijktips

Er wordt veel gepubliceerd over samen beslissen. In elke editie zetten we de tips van geïnterviewden en andere betrokkenen op ... lees meer >>

Ervaringen van patiënten zijn onmisbaar

Vanaf september tot maart implementeert het Beatrixziekenhuis in Gorinchem (Rivas-Zorggroep) samen beslissen in de zorgprocessen knieslijtage en baarmoederverzakking. Zorgbelang Zuid-Holland ... lees meer >>

Reinier de Graaf Ziekenhuis brengt gespreksvoering in beeld

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis - deelnemer aan het programma Beslist Samen! - implementeert samen beslissen in de zorgprocessen COPD ... lees meer >>

In 5 stappen naar een succesvolle implementatie

Implementatie staat of valt met een doordachte planmatige aanpak. Dat kost in het begin extra tijd, maar die tijd haalt ... lees meer >>

Praktische training voor AIOS

Het LUMC heeft een training over samen beslissen ontwikkeld voor assistenten in opleiding en hun opleiders. De training bestaat uit ... lees meer >>

Nierwijzer ondersteunt keuze met ervaringsverhalen

Als de nieren nog maar voor een klein deel werken, staan nierpatiënten voor een beslissing over een ingrijpende behandeling. De ... lees meer >>

Bart Chabot reageert op onderzoek over samen beslissen

Patiënten willen meebeslissen over de behandeling van hun ziekte. In de spreekkamer beslist de arts nog te vaak in zijn ... lees meer >>

Kijk- en leestips

Er wordt veel gepubliceerd over samen beslissen. In elke editie van deze nieuwsbrief zetten we de tips van geïnterviewden en ... lees meer >>

Vera Molenaar, senior adviseur ETZ: ‘We kiezen voor een brede inzet’

Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) wil met een brede aanpak via verschillende aanvliegroutes de cultuur veranderen en alle ogen op ... lees meer >>

De basis voor samen beslissen ligt in het multidisciplinair overleg

Na een eerdere succesvolle aanpak bij de borstkankerzorglijn voert het Maastricht UMC+ het project Beslist samen! uit bij enkele oncologische ... lees meer >>

‘3 goede vragen’ is veelbelovende tool voor patiënten

Zes afdelingen van het Radboudumc draaiden een proef met de campagne ‘Stel 3 goede vragen’. De vragen luiden: Wat zijn ... lees meer >>

Vijf vragen over het programma Beslist samen!

‘We maken van samen beslissen zo’n golf, dat iedereen meedoet’ Tien ziekenhuizen en twee umc’s voeren samen beslissen met het ... lees meer >>

‘Iedereen kan meedenken over zijn behandeling’

Sonja Konings-van Loon, praktijkcoach en verpleegkundige Bravis ziekenhuis, ‘reageert op de stelling “Artsen kunnen niet samen beslissen”. Sonja: ‘Het merendeel ... lees meer >>

‘Medische kennis gaat over ziekten, geneeskunde over de patiënt’

Markus Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis, reageert op de stelling “Artsen kunnen niet samen beslissen”. Markus: ‘De variatie tussen artsen is ontzettend ... lees meer >>

‘Patiëntenparticipatie zet verandering in gang.’

Ella Visserman, projectleider Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisties, reageert op de stelling “Artsen kunnen niet samen beslissen”. Ella: ‘Bijna alle patiënten hebben ... lees meer >>

Door de Nierwijzer beter weten hoe jij het wilt

Wanneer je nieren bijna niet meer werken, kom je binnen relatief korte tijd te overlijden. Tenzij je een nierfunctievervangende behandeling ... lees meer >>

SBS6 begint een goed gesprek

In het programma Heel Holland Zorgt vertelt schrijver, dichter en performer Bart Chabot waarom hij zich inzet voor een goed ... lees meer >>

Tien ziekenhuizen en twee umc’s voeren samen beslissen versneld in

1 maart gaat het programma Beslist Samen! van start. Tien ziekenhuizen en twee umc’s voeren samen beslissen versneld in. Ze ... lees meer >>

Uitbehandeld, maar niet uitgepraat

Als kanker niet meer te genezen is, staan patiënten er regelmatig alleen voor. Bijna iedereen vindt gesprekken in de laatste ... lees meer >>

Inzicht in ‘Wat er toe doet’

Een nieuw instrument helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Vier ... lees meer >>

B-bewust: instrument voor mensen met borstkanker

Als je te maken krijgt met borstkanker raakt je leven ontregeld. Onderzoeken en behandelingen volgen elkaar in hoog tempo op ... lees meer >>

Nieuwe Keuzehulpen voor doven en slechthorenden

Volwassenen met plotseling gehoorverlies of die een cochleair implantaat (CI) overwegen, kunnen vanaf vandaagtwee nieuwe online Keuzehulpen gebruiken. Door het ... lees meer >>

Campagne lancering: minister Schippers reageert

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, heeft op 4 oktober in Den Haag samen met ambassadeur Bart Chabot ... lees meer >>

Campagne lancering: Bart Chabot reageert

Bart Chabot, ambassadeur van de campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek' heeft op 4 oktober in Den Haag ... lees meer >>

Naar een arts? Bekijk de video

Als u binnenkort naar een arts gaat, is het belangrijk om daar samen een goed gesprek te hebben. Zo krijgt ... lees meer >>

Onderzoek ‘samen beslissen’

Doe mee met onderzoek naar 'samen beslissen' Patiëntenfederatie Nederland hoort graag uw ervaringen en wensen als het gaat om 'samen ... lees meer >>

Persbericht lancering campagne

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden Patiëntenfederatie ... lees meer >>