OVER DE CAMPAGNE

Zowel patiënten als artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt al veel, maar het kan beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk.

In de spreekkamer komen twee werelden samen: die van de arts en die van de patiënt. Om tot de beste zorg te komen hebben zij elkaar nodig. Patiënten vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Artsen bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Beide wegen even zwaar bij het nemen van een goed besluit over een behandeling. Het draait hierbij om goede communicatie. Zo kan een goed gesprek leiden tot een betere kwaliteit van zorg.

Een goed gesprek is belangrijk, omdat op die manier duidelijk wordt welke behandeling het beste bij de patiënt past. Persoonlijke situaties kunnen zó verschillen, dat er lang niet altijd een ‘standaardoplossing’ mogelijk is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten meer tevreden zijn, dat er vaker verstandige beslissingen worden genomen, en dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Behandelingen zijn daardoor efficiënter, wat onnodige zorgkosten kan voorkomen.

De campagne heeft twee doelen. Enerzijds artsen en patiënten helpen om samen te beslissen. Anderzijds het verbinden van meerdere, al bestaande initiatieven van patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen.

De campagne Betere zorg begint met een goed gesprek is tot stand gekomen dankzij de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten, in samenwerking de Nederlandse ziekenhuizen, NVZ, en Nederlandse federatie van universitair medische centra, NFU. Dit allemaal is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het ministerie van VWS, ZonMw en Zorginstituut Nederland.