INFORMATIE VOOR ARTSEN

Hieronder vindt u meerdere handige websites die u kunnen helpen om een beter gesprek te voeren met patiënten. En om beter samen te beslissen. Heeft u zelf tips, dan horen wij die graag.

Drie consultkaarten over epilepsie

Voor nieuw gediagnosticeerde epilepsie, partiële epileptische aanvallen en voor moeilijk behandelbare epilepsie hebben neurologen en patiënten consultkaarten ontwikkeld. Een hulpmiddel voor arts en patiënt voor het gesprek in de spreekkamer.

Trainingsmateriaal ‘samen beslissen’

Drie films speciaal voor presentaties, workshops of opleidingen over ‘samen beslissen’. De films laten zien welke overtuigingen, angsten, wensen en ideeën deze patiënten en artsen hebben. Deze kunnen in de weg staan van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie.

Consultkaarten nierfalen / trombose of longembolie

Voor internisten en hun patiënten met blijvende schade aan de nieren of trombose of longembolie zijn drie nieuwe keuzenhulpen beschikbaar. Hiermee wordt het eenvoudiger om alle behandelmogelijkheden door te nemen en samen te beslissen.

Verstandige keuzes

Met uw patiënt in gesprek over het nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen. Bekijk de ‘verstandige keuzes’; bewezen aanbevelingen bij behandelingen op het gebied van bijvoorbeeld radiologie, interne geneeskunde en urologie.

Consultkaarten Artrose van de heup of knie

Sprake van verschillende behandelopties? De Consultkaart is een handig hulpmiddel voor artsen om de vaak ingewikkelde materie uit te leggen. Het geeft een beknopt overzicht van de behandelmogelijkheden. En kan als naslag dienen voor de patiënt.

Thuisarts.nl

Betrouwbare en onafhankelijke informatie over melanoom (huidkanker), perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen), cataract (staar), heupfractuur (gebroken heup) en diabetes die u kunt meegeven of vooraf aan uw patiënten kunt sturen. De teksten zijn gebaseerd op de medisch wetenschappelijke richtlijnen.